Xem Truyền Hình Trực Tuyến

Kênh VOV2, Nghe VOv2 Trực Tuyến
Radio VOV2VOV 2:[7] Hệ chương trình chuyên đề văn hóa và đời sống xã hội, phát sóng 19 giờ/ngày trên sóng trung tần số (549, 558, 580, 702, 729, 738, 783, và 1089) kHz và (9875, 5925, 6020) kHz, và trên sóng FM 102,7 MHz